Hírmondó

Eötvös Hírek, 2016. szeptember

E Ö T V Ö  S     H Í R E K

Kedves Olvasók!

Szeptember 1-én elkezdődött a 2016/2017. tanév.

Az iskolaépületek, a tornaterem kifestve, kitakarítva, az udvar és a környék rendezetten, tisztán várta a tanulókat és a pedagógusokat.  A Petőfi úti épület előtt új járda készült a nyáron, az udvari fákat legallyazták, így megszűnt a balesetveszély, amitől nagyobb szél esetén tartottunk. A főépületben a biciklitároló felhajtóját lebetonozták, felszerelték a világítást. A kisiskola udvarán és a gumipályán megigazították a fedőlapokat.

Köszönjük a működtetőnek, Ceglédbercel Község Önkormányzatának a gondoskodást, az önkormányzati dolgozóknak és a technikai személyzetnek az alapos, gyors munkát.

2013. január 1-től az állam átveszi a helyi önkormányzattól a működtetést, így teljes egészében a KLIK-hez fog tartozni a berceli iskola is.

A tanév kezdéséhez a személyi feltételek  adottak voltak, a KLIK Ceglédi Tankerülete biztosította a megfelelő  számú álláshelyet. Az elmúlt tanév végén három kolléga távozott az iskolából. Helyettük új pedagógusok érkeztek: Gutiné Darida Karolina az 1. a osztályfőnöke, Sándor Erika az 1.b iskolaotthonos osztály egyik vezetője lett; Ulics Melánia az 1-2. osztályos napközis csoport vezetője; dr. Steiner Andrásné a felső tagozatos napközis csoportvezető, Lengyel Zsuzsanna matematika szakos tanárnő az 5. évfolyamon tanít óraadóként, Német Ákos zenepedagógus pedig hetente 1 napon oktat furulyát.

 Ez a tanév 271 általános iskolai, és 58 zeneiskolai tanulóval indult. Szeretettel fogadtuk a 39 első osztályost, akik a tanévnyitó ünnepségen „esküt” tettek és csekély ajándékot is kaptak. A nevelés-oktatás minden résztvevőjének jó munkát, sok örömet kívánok az elkövetkezendő 10 hónapra.

A tanévnyitón a 2.b osztályosok adtak műsort, felkészítők Varga-Bakosi Szilvia és Nagyné Kohán Zsuzsa osztályfőnökök voltak.

A 6. évfolyam tanulói erdei iskolában vettek részt szeptember 15-17. között. A z osztályfőnökök, Novák Károly és Vas Viktor sikeresen pályáztak az Erzsébet táborra, így a három napos tanulmányi út csak csekély költséget jelentett a szülőknek.

Budai János, Pesti út 99. szám alatti lakostól ajándék lexikonokat kapott az iskola könyvtára, köszönet érte.

Köszönjük Kovács János  segítségét az iskola  főépülete előtti rózsakert permetezésében.

dr. Nagy Gáborné