^Vissza a lap tetejére
Get Adobe Flash player

Kitüntetettjeink

Simonné Szeleczki Ildikó

 

Simonné Szeleczki Ildikó, a Ceglédberceli Eötvös Iskola német nemzetiségi nyelvtanára 2016. novemberében elnyerte Pest Megye Nemzetiségi Díját, a Katharina Kreis Preis-t, ezzel együtt „Az év nemzetiségi pedagógusa” címet az általános iskolai felső tagozatos oktatás  kategóriában.

Simonné Szeleczki Ildikó  1992. szeptember 1. óta tanít a helyi általános iskolában. Pedagógusként ez volt az első munkahelye, és 24 éve neveli, oktatja a felső tagozatos gyermekeket.

Az iskola egy 4 300 lakosú sváb településen található, jelenleg 270 tanulója van, minden évfolyamon zajlik német nemzetiségi nyelvoktatás.

Simonné Szeleczki Ildikó alapdiplomáját 1985-ben szerezte, mint külkereskedelmi idegen nyelvű levelező. Amikor német tanárként állást kapott a ceglédberceli iskolában, azonnal elkezdte a német nyelvtanári szakot a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Tanulmányait 1995-ben fejezte be, és a német nyelvtanári végzettség mellett nemzetiségi szakképesítést is szerzett.

Pedagógus pályájának kezdete egybe esett azzal az időszakkal, amikor a ceglédberceli iskolában elindult a nemzetiségi tagozat. Így- egyedüli nemzetiségi nyelvtanárként - Ildikó is úttörő munkát vállalt a nemzetiségi nyelvoktatás meghonosításában, amely kezdetektől a hagyományos nyelvoktató nemzetiségi nyelvoktatás formájában történt. Első 10 évben a tanulók részvétele 100%-os volt a nemzetiségi oktatásban, így mindenki heti 5 órában tanulta a nemzetiségi német nyelvet. Ilyen körülmények között nehezebb volt a tehetséggondozás, de Simonné Szeleczki Ildikó a felzárkóztatás mellett már ekkor is foglalkozott a tehetséges tanulókkal, a versenyekre történő felkészítéssel. A német nemzetiségi nyelvoktatás a kétezres évek elejétől kezdte elnyerni tagozat jellegét. Jelenleg az iskola tanulóinak hozzávetőleg fele vesz részt a nemzetiségi német nyelvoktatásban, azok a jó nyelvérzékkel rendelkező gyermekek, akik a normál tanulmányi terhelés mellett meg tudnak felelni a nemzetiségi tagozat követelményeinek.

Ildikó teljes elkötelezettséggel, nagy energia ráfordítással és idejét, magánéletét nem kímélve foglalkozik a nyelvi tehetségekkel. A munkájából adódó feladatokat maradéktalanul elvégzi, és emellett minden munkanapon késő délutánig készíti a tanítványait a négy felső tagozatos évfolyamon a különböző nyelvi versenyekre és nyelvvizsgákra. Tehetséggondozó munkája látványos eredményeket produkál. Az általa felkészített tanulók térségi, területi, megyei és országos helyezéseket érnek el. Az elmúlt 5 tanév kiemelkedő versenyeredményei: a  Langwest Országos Tehetségkutató Versenyen országos 1. helyezés, az Országos Nemzetiségi Német Nyelvi Versenyen utolsó fordulójában elért 12. hely. A 8. osztályos tanulók legjobbjait felkészíti alapfokú nyelvvizsgára is. Azok a tanulók, akik vállalkoznak rá, mindig sikerrel veszik az akadályt: vagy a junior nyelvvizsgát, illetve a 14 évet betöltött gyermekek a Rigó utcai nyelvvizsgát sikeresen megszerzik, általában kiváló teljesítménnyel.

Ildikó a nyelvoktatás mellett a nemzetiségi identitás tudat mélyítése, a szűkebb pátriához való kötődés területén is jelentős tevékenységet végez. Nyelvórái mellett a német hon- és népismeret órákat tartja, ahol a kötelező tananyagon túl a helyi nyelvezet, szokások, viselet megismertetését is szívügyének tekinti.

A német munkaközösség vezetőjeként kollégáival összeállítottak egy nyelvi szótárt, amely a helyben használatos speciális szavak, kifejezések német megfelelőit tartalmazza. Tanítványaival rendszeresen látogatja a Falumúzeumot, melynek berendezésében is részt vállalt. Diákjaival felkeresi a még élő idősebb lakosokat, ahol meghallgatják őket, gyűjtőmunkát végeznek. A község élénk nemzetiségi életében is aktívan részt vesz, például a hagyományos „berceli lakodalom” többszöri színpadra állítása is kötődik a nevéhez.

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat a kezdetektől elismeréssel adózik a tehetséggondozás, a nemzetiségi hagyományok éltetése és a pedagógia területén kifejtett áldozatos és eredményes munkájának.

Tanítványai sokat köszönhetnek neki. Nem csak azt a sikerélményt, amit a megfeszített felkészülés utáni jó helyezések, elismerések vagy a sikeres nyelvvizsga adnak, hanem sokuk életpályájának elindítója is. Diákjai közül minden évben többen tanulnak tovább kéttannyelvű középiskolában, vagy nyelvi tagozaton.

Simonné Szeleczki Ildikó 2017-ben jubilál, 25. évét tölti a nemzetiségi nevelés-oktatásban. Hivatástudata, áldozatos munkája a tanulók tehetségének kibontakoztatását, személyiségének kiteljesedését szolgálja. Kötelességtudata, gyermekszeretete, kitartása, egyénisége példaértékű. Eredményei egy magyarországi község kisiskolájában születtek. Ez a tény a hozzáadott pedagógiai értéket tekintve még értékesebbé teszi ezeket az eredményeket.

Simonné Szeleczki Ildikót 2016. november 4-én Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Köz szolgálatáért” kitüntető díjban részesítette eredményes nevelő-oktató munkájáért, a község életében a nemzetiségi identitással, hagyományokkal kapcsolatban végzett több évtizedes áldozatkész munkájáért.

Gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!

Copyright © 2013. Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola és AMI Rights Reserved.