Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából. Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége, zeneiskolai képzés, 1-3. évfolyamon egész napos iskola, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

Homepage

Hits: 7481

Tisztelt Szülők!

A mai napon, 2020.03.16-án az új munkarend szerinti 1. napon az iskolavezetés, a pedagógusok és a technikai dolgozók tanítás nélküli munkanap keretében (03.18-a, szerda helyett) egyeztették a teendőket, az oktatási stratégiát.

A tantermen kívüli digitális oktatáshoz az intézményi feltételek adottak, erről külön tájékoztatót olvashatnak majd. Az oktatás rendjét a Kormány „A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről köznevelési és szakképzési intézményekben” 1102/2020 számú határozta tartalmazza. A részletekről a nevelőtestület a mai napon döntött, ezek a következők:

 • A digitális oktatás a hét minden munkanapján megvalósul.
 • A tananyagot a tanítók, tanárok úgy állítják össze, hogy a tanév végére előírt követelményeket a tanulók teljesíteni tudják.
 • A tanulói teljesítmény értékelésére is sor kerül, tanév végén osztályzatot (első évfolyamon szöveges értékelést) kapnak a tanulók.
 • A tantestület összeállította az egyes osztályok rendkívüli órarendjét. Alsó tagozaton átlagban 3 tanóra, felsőben 4 tanóra jut 1 napra. A tudnivalókat az osztályfőnökök közlik a saját csoportjukban.
 • Az iskolában történő „jelenlétet” a tanulók a kiadott feladatok megoldásával igazolják.
 • A napi feladatok tantárgyanként reggel 8:00 órakor már láthatók az osztály közös felületén.
 • A tanulás ütemezését szabadon végezhetik a tanulók, de minden tantárgyból, minden feladatot felsősöknek pénteken délután 18:00 óráig, alsósoknak szombaton 12:00 óráig be kell mutatni. Az eltérés azért van, mert az alsósok még segítségre szorulhatnak, és a szülők hétvégén remélhetőleg otthon vannak.
 • Ha egy tantárgyból nincs kész az órán kiadott feladat vagy feladatsor, akkor az az óra igazolatlan hiányzásnak számít.
 • Az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos rend megváltozott. Az intézménynek jelentési kötelezettsége van a hatóság felé, 10 óra, 30 óra után. 50 igazolatlan óra a családi pótlék megvonását eredményezi.
 • Természetesen betegség esetén elfogadunk orvosi igazolást, illetve ha még van, szülői igazolást is. Ebben a rendszerben alsó tagozaton 3 óra számít 1 tanítási napnak, felsőben 4 tanítási óra tesz ki egy tanítási napot.
 • Betegség esetén telefonon keressék fel az orvost, további utasításokért.
 • Azok a gyermekek, akiknek hiányoznak a technikai feltételek a digitális oktatáshoz, jelezzék az osztályfőnöknek. Egyénileg keresünk megoldást a problémájukra, az oktatásból ők sem maradnak ki.
 • A tanulóknak minden nap javasolt foglalkozni az elektronikus felületre tantárgyanként feltett tananyaggal és feladatokkal, mert egyszerre nem fogják tudni megoldani az összest.
 • A zeneiskolai oktatás is megvalósul, élő- vagy felvételről lejátszott video kapcsolat segítségével. A zenepedagógusok felveszik a kapcsolatot a tanítványokkal, bővebb tudnivalót tőlük lehet majd kapni.
 • Aki a II. félévi zeneiskolai térítési díjat még nem fizette be, az ne hozza, majd a rendkívüli állapotok elmúltával pótolja!
 • Szigorúan tilos nagyobb létszámban összegyűlni a gyermekeknek. Sem tanulási, sem szabadidős céllal ne verődjenek nagyobb csoportokba! Ez az időszak nem szünet, nem a szórakozásról szól! 3-4 fő is soknak számít együtt, a fertőzés ellen a leghatásosabb védekezés az, ha minél kevesebb emberrel érintkeznek a tanulók.
 • A digitális oktatás 2020.március17-től indul.

Kérünk minden szülőt, hogy együttműködésével segítse ezen rendkívüli helyzet átvészelését és a pedagógusok erőfeszítéseit. Ezen is múlik, hogy gyermekük oktatása, érdekei ne sérüljenek, és a nevelés-oktatás valamennyi résztvevőjének egészsége érdekében mindent meg tudjunk tenni.

Köszönjük támogatásukat!

Kérdéseiket, jelzéseiket a következő elérhetőségeken tehetik meg:

Intézményvezető mobil: +36-30/320-2839; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Intézményvezető helyettes mobil: +36-30/397-4565; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.