Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából. Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége, zeneiskolai képzés, 1-3. évfolyamon egész napos iskola, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

Homepage

Hits: 8660
Tisztelt Szülők!

Első szavunk a köszöneté!
Köszönjük mindazoknak, akik a digitális oktatás eredményessége érdekében gyermeküknek segítséget nyújtottak. Valamennyi pedagógus tudja, hogy munka mellett, vagy több gyermek esetén, vagy eszköz hiányában milyen nehéz lehetett minden családnak. Köszönjük!

A tanítás nélküli munkanapok közül az utolsót 2020. június 2-ára tette a nevelőtestület. A pünkösd hétfő utáni keddi napot pihenőnapnak neveztük ki: nem lesznek online órák, számonkérések, a diákok, pedagógusok és segítők is pihenhetnek.

A központi intézkedések lehetővé teszik, hogy június 2-től az iskolák szükség esetén kiscsoportos oktatást szervezzenek az iskola épületében. Ez nem a normál tanítás visszaállítását jelenti, és nem is a személyes találkozás öröméről szól. Ez arra ad lehetőséget, hogyha a pedagógus, a szülő vagy a gyermek úgy ítéli meg, hogy a tanulónak szüksége van személyes találkozásra a megértés vagy a felzárkóztatás céljából, akkor az érintettek közös megegyezése esetén ezt az iskolában le lehet bonyolítani. Természetesen az előírások betartásával: egy időben legfeljebb 5 gyermek lehet jelen, egymástól minimum 2 méter távolságra. A tanulók és a pedagógus viseljenek maszkot. Két csoport között a helyiséget és a bútorokat fertőtlenítjük.
Kérem, jelezzék az osztályfőnöknek, vagy a szaktanároknak, ha ezzel a lehetőséggel élni szeretnének.

Országos szintű határozat alapján a tanévet az ügyeleti ellátás és az étkezés igénybevétele tekintetében június 26-án zárjuk. Eddig az időpontig a jelenlegi gyakorlat él tovább.
Július és augusztus hónapokban a nyári munkarend lép életbe, a pedagógusok és az egyéb dolgozók a szabadságukat töltik.
Kötelességünk felmérni és adatot szolgáltatni arról, hogy hányan szeretnének a nyári időszakban is felügyeletet igényelni gyermekük részére.
 
Kérjük, az osztályfőnöknél jelezzék erre vonatkozó igényüket május 25-én 12:00 óráig, és tüntessék fel, hogy június 15. és augusztus 31. között melyik hétre (pl. 07. 06-ai hétre), és milyen napszakra (egész napra, délelőttre, délutánra) kérik az ügyeletet.
 
Köszönettel:
az iskola vezetősége