Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából. Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége, zeneiskolai képzés, 1-3. évfolyamon egész napos iskola, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

Homepage

Hits: 8679

TÁJÉKOZTATÓ A GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

2020/2021-ES TANÉVBEN

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Tájékoztatjuk, hogy a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan az étkezés igényléséhez szükséges NYILATKOZAT kitöltésére és leadására 2020. augusztus 24 (hétfő) és 2020. augusztus 25. (kedd) közötti időszakban van lehetősége 07:30 - 15:00 óráig, kizárólag SZEMÉLYESEN, az alábbi címen:

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ

2737 Ceglédbercel, Pesti út 103.

Telefon: 0653/378-296

Kérjük, amennyiben jogosult ingyenes illetve kedvezményes étkezés igénybevételére, szíveskedjen magával hozni az arra jogosító igazolást:

100 % gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az az iskolás, aki:

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül:
  • A települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozata
  • Nevelésbe vették/utógondozói ellátásban részesül:
  • 9. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei gondozásra és a nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához

50%-os gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az az iskolás, aki:

  • Tartósan beteg vagy fogyatékos:
  • Igazolás emelt összegű családi pótlékról (MÁK határozat)
  • Igazolás tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (szakorvos állítja ki)
  • Nagycsaládos kedvezmény: (3 vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő család)
  • Szülői nyilatkozat

A gyermekek számában történő változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az intézmény főbejárata és az oldalsó kapu 09:00-11:45-ig, valamint 13:00-14:40-ig zárva van! Szíveskedjenek csengetni és jelezni, hogy iskolai étkezés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat kitöltésével kapcsolatban érkeztek!

Az intézménybe való belépéskor szájmaszk viselése, valamint fertőtlenítő használata minden esetben kötelező!                

A nyilatkozatok kitöltésére a Nevelői szobában van lehetőség.

Ceglédbercel, 2020. július 24.

Horsik Zsuzsanna

ÁMK igazgató

nevében és megbízásából

Plutzer Melinda

titkár