Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából. Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége, zeneiskolai képzés, 1-3. évfolyamon egész napos iskola, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

Documents

Hits: 5802

TISZTELT SZÜLŐK!

Az  általános iskolába történő beiratkozás során bemutatandó okmányok, dokumentációk az alábbiak:

 

  • a szülő/ gondviselő személyi igazolványa, lakcím kártyája
  • a gyermek személyi igazolványa, lakcím kártyája,
    ha nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, akkor az eredeti születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ- kártyája
  • ha a leendő tanuló rendelkezik kedvezményre jogosító igazolással ( pl. gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, tartós betegség címén, illetve három vagy több gyermekes család esetében hatósági bizonyítvány a családi pótlékot folyósító szervtől )
  • a szülő/ gondviselő nyilatkozik a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról is, ezért együtt élő szülők esetében célszerű mindkét szülő megjelenése. (Indokolt esetben a nyomtatvány hiánypótlásként elvihető.) Gyermekét egyedül nevelő, elvált szülőtől a válóperi határozat bemutatását kérjük.
  • A beiratkozás során nyilatkozatot kell kitölteni a szülőknek, a nyelv választásról, valamint etika, vagy hit- és erkölcstan oktatást szeretnének-e gyermekük számára, továbbá a napközi étkeztetés igénybevételéről.

Ha szeretné a gyermek zeneiskolai oktatását, akkor kérjük jelezzék igényüket!

A tanulók diákigazolvány ügyintézése 2016. évtől ingyenes, viszont Okmányirodai regisztrációhoz kötött.
Az Okmányirodában kapott NEK adatlapot kérjük beiratkozáskor leadni az iskola  tikárságán az elektronikus igénylés elindításához, hogy tanévkezdésre a diákigazolványok megérkezzenek!

 

                                           Szíves tájékoztatásul:

                                                                               

  Ceglédbercel, 2018.03.12.

                                                      

                                                                                                                     Iskolavezetés