Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából. Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége, zeneiskolai képzés, 1-3. évfolyamon egész napos iskola, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

News

Hits: 5589

Kezdődik a 2018/2019. tanév!

 

Mi történt a nyáron?

Iskolánk idén először pályázott és nyert támogatást Erzsébet Napközis Táborok szervezésére.

Napközis táborainkat 2018.06.18.-06.29. között két turnusban valósítottuk meg azzal a nem titkolt céllal, hogy a gyermekek szünidejét tartalmas, élménydús programokkal megtöltve a családokat is segítsük a nyári gyermekfelügyelet megoldásában.

Az első héten 74 gyermek és 8 pedagógus, a másodikon 51 gyermek és  5 pedagógus vett részt a táborban.

 

Mindkét héten  meghatározott  szakmai témakörök alapján  állítottuk össze a programot, úgy mint  önismeret, közösségépítés, sport, egészséges életmód, környezettudatosság, természeti értékeink megőrzése, hagyományőrzés, művészeti  nevelés, környezet- és iskolaszépítés. Közösségépítő játékokkal csapatokat  kovácsoltunk, akik egész héten vetélkedtek egymással. A csapatok vidáman, felszabadultan játszottak, versenyeztek a sportban, örömmel alkottak, táncoltak és  „graffitiztek”. A kísérő pedagógusok által vezetett foglalkozások (pl. gyöngyözés, kavics- és gipszfestés, szövés, népzene és néptánc, sportversenyek stb.) mellett  bábszínházi előadás és hagyományőrző programok is voltak. Ebben segítségünkre volt a Turáni Hagyományéltető Egyesület és az AMAKAFF BT, akik értékes ismeretekkel és örömteli foglalkozásokkal szereztek kellemes élményeket  a résztvevőknek. Köszönet érte! Az első heti programot egy jászberényi állatkerti látogatás, a második hetit egy csongrádi kalandtúra tette teljessé.

A tábor a családok részéről csak jelképes hozzájárulást kívánt, mivel csak a regisztrációs díjat (heti 500 ft gyermekenként) kellett megfizetniük. Minden más költséget - a gyermekek napi négyszeri étkeztetésének díja, útiköltség, belépőjegyek, a foglalkozásokhoz szükséges anyagok és eszközök, sportszerek stb. - a pályázat által fedeztünk.

A tábor programjaihoz biztosított sokféle társasjátékot, sportszert és kreatív eszközt a későbbiekben is hasznosítani tudjuk majd az iskolai és napközis életben.

Szeretnénk megköszönni mindazon pedagógusoknak, akik az előkészületekben és a tábor levezetésében részt vettek, hogy a tanévzárással járó teendők mellett a táboroztatás fáradságos munkájára is vállalkoztak. Megköszönjük továbbá az iskola többi dolgozójának is, hogy munkájukkal támogatták táboraink zavartalan  lebonyolítását.

Most elő ízben vehettek részt tanulóink vándortáborban.

Vándortáborban voltunk…

Július 27. és augusztus 2. között 21 Eötvös-iskolás járta a Pilis-hegységet, Novák Károly, Vas Viktor és Schmidt Ferencné Edina néni kíséretével.

Az első nap nagyon nehéz volt: nem voltunk edzésben, meredek volt az út és néha el is tévedtünk. Jól elfáradtunk. Jó, hogy a csomagokat legalább nem kellett cipelnünk, azokról a táborvezető gondoskodott. Az első szállásunk elég nomád volt. Szabadtéri tusolóban lehetett mosakodni és öltözni, nyitott volt az ebédlő is, ahol este bográcsgulyást ehettünk.

A 2. napon a Holdvilág árokban túráztunk. Ez volt a leghosszabb és a legszebb út, 21 km-t mentünk.

Mindhárom szálláshelyen sátorban aludtunk. A második és harmadik szálláson az ebédlőig is gyalogolni kellett, úgyhogy az étvágyunkkal semmi baj nem volt.

Az utolsó éjszaka csillagtúrán vettünk részt, világítás nélkül barangoltunk a mezőn és figyeltük az éjszakai égboltot. A szálláshelyen lehetőségünk volt a szabadban aludni, figyelni a természetet. Hallottunk pl.macskabaglyot.

Összesen 116 kilométert tettünk meg, de nagy élmény volt. Jövőre is szívesen elmegyünk.

Kecskeméti Dóra és Koncz Nikolett 8.a osztályos tanulók

A nyár folyamán saját munkaerővel megtörtént a mosdók, öltözők tisztasági festése, a nagytakarítás az egész épület-komplexumban. Rendezett környezet várja a diákokat a technikai személyzet, Dudásné Fábián Ágnes, Hohl József, Molnár Ibolya, Németh Andrea és Városi Józsefné jóvoltából. Köszönet érte! Az elhasználódott táblák is új ruhát kaptak. A táblafestést, vonalazást önkéntes munkával, díjazás nélkül végezte el egy szakember, aki neve elhallgatását kérte. Köszönjük a segítségét!

A Kisiskolába végre elhelyezésre került 2 db játszótéri játék: egy láncos egyensúlyozó és egy mókuskerék. A nyári tábor alatt a gyerekek és a pedagógusok megfestették a kerítést, így vidám, játékos külsőt kapott az udvar.

Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselőtestülete jóváhagyásával Török József polgármester úr pályázott a Petőfi utcai melegítőkonyha felújítására, sikeresen. Így a konyha berendezése és az étkező bútorzata, felszerelése újjászületik. Köszönjük a gondoskodást és a 16 millió forintos beruházáshoz a jelentős önrész biztosítását!

 A Ceglédi Tankerületi Központ pályázatot nyert az országos Kodály program keretében az alapfokú művészeti iskolák fejlesztésére. Ebből a keretből kapott a zeneiskolánk új hangszereket, több, mint kétmillió forint értékben: pianínót, elektromos zongorát, 3 db trombitát, egy klarinétot és egy harangjátékot. Lesz némi pénz a régi hangszerek javítására is.  Köszönjük!

Mi várható az új tanévben?

Az Eötvös iskola létszáma újra 280 fő fölé emelkedett, ami örvendetes. Azonban még így is kis létszámú - 14-20 fős - csoportokban tanulhatnak a diákok.

Ebben a tanévben a legfontosabb változás, hogy papír alapú adminisztráció helyett rátér az iskola az e-naplóra. Ennek lényege, hogy a naplók, az értesítők elektronikus formában működnek, így a szülők közvetlenül nyomon követhetik gyermekük előmenetelét, osztályzatait, érdemjegyeit az e-naplóban. A tantestület döntése szerint ebben a tanévben még átmenetileg használjuk a hagyományos értesítőket, ellenőrzőket is, hogy megkönnyítsük a szülőknek az átállást.

A Ceglédi Tankerületi Központ kiválasztotta a Ceglédberceli Eötvös Iskolát arra, hogy részese legyen az „Egészségtudatosság fejlesztése7-18 éves korosztály részére” című modellprogramnak. Csatlakozunk az Egészségfejlesztő Iskolák hálózatához, és további 99 intézménnyel együtt egy kidolgozott, korszerű programot valósítunk meg 2019. február 1. és 2019. június 31 között. Első félévben a pedagógusok továbbképzéseken készülnek fel a projektre.

Minden közoktatási intézményben az új adatvédelmi törvényhez (GDPR) kell igazítani az iskola működését, ami minden résztvevőt érint. A szülők többféle módon és helyen tájékoztatást kapnak majd a változásokról (az iskola honlapja, szülői értekezletek, tanévnyitó, Ceglédberceli Híradó, stb). Kérünk minden gondviselőt az együttműködésre (pl. adatvédelmi nyilatkozat aláírása és visszajuttatása) és kérjük szíves megértésüket.

Mi történt eddig?

Az első tanítási napon, 8 órakor tartottuk a tanévnyitó ünnepséget a főépület udvarán. Hagyományainkhoz híven szeretettel fogadtuk az első osztályosokat, akik letették a „gólyaesküt”, és az iskola a Diákönkormányzat jóvoltából apró ajándékkal – egy-egy babzsákkal - köszöntötte őket. Valamennyi első osztályosnak sikerélményeket, jókedvet kívánunk az iskolában.

Mi várható?

  • Szeptember 6-án a Fesztivál Zenekar szervezésében interaktív zenei koncertre látogathatnak diákjaink a Kultúrházba.
  • Szeptember 25-én lesz az őszi papírgyűjtés. A Diákönkormányzat szervezi, és a bevétel megoszlik a DÖK kassza és az osztályok pénztárai között. Így érdemes gyűjteni, hiszen az osztályprogramokhoz segítséget jelenthet a befolyt összeg. Az a diák, aki 100 kg-nál több papírt ad le, osztályfőnöki dícséretet kap.
  • Október 1-től indul a „Dobd a kosárba!” program, 1-5. évfolyamon tanulóknak, két csoportban.
  • Október 4-én délután 18 órakor emlékezünk az Aradi Vértanúkra a régi piactéren a Kossuth utcai haranglábnál. A felvonulásra és az azt követő műsorra szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Minden résztvevőnek tartalmas, élményekben gazdag 2018/2019. tanévet kívánunk!

Iskolavezetés