Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából. Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége, zeneiskolai képzés, 1-3. évfolyamon egész napos iskola, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

News

Hits: 5665

Tisztelt Szülők!

A Nkt.97.§ (7.) és a 20/2012 (VIII.30.) EMMI rendelet XIX. fejezet 182/A.§ rendelkezik az etika és a hit- és erkölcstan oktatás bevezetéséről, az egyik választása kötelező.

Ennek értelmében az 1. évfolyamba lépők szüleinek az április hónapban esedékes beíratásnál nyilatkozniuk kell, hogy melyik oktatást választják.

Ezt megelőzően, március 13-án 18.00-kor az iskolában -Ceglédbercel Pesti út 160.- az egyházak képviselői és az iskola vezetése tájékoztatást adnak a szülőknek a hit- és erkölcstan és erkölcstan oktatásának megszervezéséről.

Mindkét tantárgy be van illesztve a délelőtti tanórák rendjébe. A hit- és erkölcstan órákat az egyházak / katolikus, református és evangélikus/pedagógus végzettségű hitoktatói tartják. Az erkölcstan órákat az erre kiképzett pedagógus vezeti. A tanulókat a tanév folyamán ugyanúgy értékelik, mint más tantárgyakból, félévkor és a tanév végén osztályzatot kapnak belőle.

Azok a tanulók, akiknek szülei már korábban nyilatkoztak erről az oktatásról, de változtatni szeretnének május 20-ig tehetik meg az iskolában. Ugyanez az időpont vonatkozik a nyelv-választásra és az esetleges nyelvi módosításokra is.

 

Iskolavezetés

Ceglédbercel, 2017. február 24..