Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából. Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége, zeneiskolai képzés, 1-3. évfolyamon egész napos iskola, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

News

Hits: 5943

E Ö T V Ö  S     H Í R E K  

Március 

Mi minden történt az Eötvös iskolában az első tavaszi hónapban? Íme! 

 • Március 3-án 5 tanuló vett részt a Vecsésen rendezett térségi német vers- és prózamondó versenyen. Az alsó tagozatosok közül Király Gergő 6., Halgas Nelli 11. helyezést ért el.  Polónyi Lili Mundart kategóriában továbbjutott a megyei fordulóra. Felsősöknél Pákozdi Panna első, Scheffer Katalin 6. lett (felkészítő Dudás Petra és Simonné Szeleczki Ildikó) 

 • Március 4-én Hatvanban mérte össze német tudását hat tanuló a Langwest Országos Tehetségkutató versenyen. Pákozdi Panna továbbjutott a második fordulóra (felkészítő  Simonné Szeleczki Ildikó). Március 31-én Miskolcon volt a magnóhallgatás, és április 8-án ismét Miskolcon lesz a szóbeli forduló.  

 • A 7.b osztályosok 2 alkalommal látogatták meg egy-egy választható szakma műhelyét. 8-án egy kovácsműhelyt, 28-án egy cukrászüzemet néztek meg. Április hatodikán egy fodrászat fogadja a pályaválasztókat. A szülők számára ez költséggel nem járt. A pályázati lehetőséget megragadta és az érdeklődőket kísérte Szabadvári Ilona osztályfőnök. 

 • Március 11-én igény szerint egyéni fotók és osztályképek készültek diákjainkról. 

 • 13-án a beiratkozó iskolások szülei hallgathattak ismertetőt a hit- és erkölcstan és az etika tantárgyakról, hogy a kötelező választást megkönnyítsük. Tájékoztatást adtak a katolikus, a református, az evangélikus, a pünkösdi egyház és a hitgyülekezet képviselői, valamint az intézményvezető. 

 • Március 14-én reggel az iskolaközösség együtt ünnepelte az 1848-as hősöket. A megemlékezésnek a kultúrház adott helyet. 

 • Március 15-én a községi ünnepélyen léptek fel diákjaink színvonalas ünnepi műsorral. A harmadikos és hatodikos tanulókat felkészítették Volf Mária, Vas Viktor és Novák Károly. 

 • Március 20-án fogadtuk az ovisokat az utolsó iskola előkészítő foglalkozásra.  A jó hangulatú találkozót Nagyné Kohán Zsuzsanna és Fekete Anikó Barbara tartotta.  

 • Ugyanezen a napon frizbi bemutató volt az iskolai sportpályán 3 testnevelés órán. A rendezvényt a DÖK finanszíroztaEgy csapat benevezett a frizbi bajnokságba, így cserébe megkapta az iskola a szükséges eszközöket. A szervezést Szabadvári Ilona bonyolította. 

 • Március 23-án a Ceglédi Szent Kereszt Általános Iskolában 10 nemzetiségi tagozatos tanuló vett részt a német vers- és prózamondó versenyen. Próza kategóriában 3-4. osztályos korcsoportban 3. lett Halgas Nelli, 5. helyezett Bauman Petra. 7-8. évfolyamban 1. helyezést ért el Csobán Annamária, 2. lett Pákozdi Panna, 5. helyezett Nagy Vivien. Vers kategóriában 3-4. évfolyamon 5. Nyakó Iringó, 7. Rapi Réka, 8. Kassai Helga. 5-6. osztályosok között 8. Breznyik Dániel. 7-8. évfolyamon 3. Scheffer Katalin. Felkészítők: Dudás Petra és Simonné Szeleczki Ildikó 

 • Március 27-én Márki Sándor és Németh Ákos növendékei adtak ízelítőt hangszeres tudásukból. 

 • Március 28-án tanulói fegyelmi eljárást megelőző egyeztetésre került sor a tantestület részvételével. 

 • Március 30-án a filharmónia bérlet utolsó előadását hallgatta meg 20 tanuló az albertirsai művelődési házban, Vándorné Vígh Mária kíséretében. 

 Microsoft „Innovatív iskola program” keretében két nagy értékű és nagy tudású tabletet kapott az iskola kipróbálásra.  

E havi programok lesznek: 

 • Április 10-én általános fogadóórát tartunk. Az alsó tagozatos tanulók szüleinek 16-17 óra között a saját épületükben, a felsős tanulók szülei 17-18 között találkozhatnak a pedagógusokkal, a főépületben. 

 • Április 13-tól 18-ig lesz a tavaszi szünet. Utolsó tanítási nap április 12. szerda, első tanítási nap április 19 szerda lesz. 

 • Április 24-től 28-ig fenntarthatósági témahetet tartunk az intézményben. Délelőttönként központi tematika szerint a tanórákon foglalkozunk a környezettudatos életmóddal és előadások lesznek 3D-ben. Minden osztály készít plakátot a témában. A kultúrház által kiírt pályázatra hulladék felhasználással készült pályamunkák készíthetők.  A délutáni programok változatosak lesznek: 24-én kézműves foglalkozások, 25-én minden osztály ültet egy fát, szerdán bolhapiacot tartunk a kultúrházban (az osztályok a bevételt a tanulmányi kirándulásokra gyűjtik), 28-án pénteken papírgyűjtést szervezünk. Várjuk az érdeklődőket és a kedves szülőket a nyílt programokra és előre is köszönjük a segítségüket! 

 • Továbbra is számos területen bonyolódnak a tanulmányi versenyek, melyekről az eredmények ismeretében számolunk be. 

 

Verseny eredmények 

Az iskolai és egyéb tanulmányi versenyek eredményeit –nagy számuk miatt- az iskola honlapján, a www.bercelisuli.hu –n tekinthetik meg. 

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján
Kovács Emese 7
.b osztályos tanuló 15. helyezést ért el. 
Felkészítője: Szabadvári Ilona 

Az előző híradásokból kimaradt: a Kistérségi Szarka Mihály Versmondó Versenyen december 8-án Nyársapáton  

 1. helyezést ért el Tamás Levente 

3 helyezést ért el Gulyás Levente 
 Felkészítőjük Volf Mária 

Helyesbítés: a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium informatika versenyén  

 1. helyezést ért el Dudás Dorka 8.b 

 2. helyezést ért el Pataki Adrienn 8.b 

 3. Felkészítőjük: Kerti Ákos 

 

 • Első osztályosok beiratkozása április 20-21-én, csütörtökön és pénteken lesz. A szülőket reggel 8 és este 19 óra között várjuk a Pesti út 160. szám alatt. 

 

Az  általános iskolába történő beiratkozás során bemutatandó okmányok, dokumentációk az alábbiak: 

 • a szülő/ gondviselő személyi igazolványa, lakcím kártyája 

 • a gyermek személyi igazolványa, lakcím kártyája, 

 • ha nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, akkor az eredeti születési anyakönyvi kivonata 

 • a gyermek TAJ- kártyája 

 • ha a leendő tanuló rendelkezik kedvezményre jogosító igazolással ( pl. gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, tartós betegség címén, illetve három vagy több gyermekes család esetében hatósági bizonyítvány a családi pótlékot folyósító szervtől ) 

 • a szülő/ gondviselő nyilatkozik a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról is, 

ezért együtt élő szülők esetében célszerű mindkét szülő megjelenése. 

(Indokolt esetben a nyomtatvány hiánypótlásként elvihető.) 

           Gyermekét egyedül nevelő, elvált szülőtől a válóperi határozat bemutatását kérjük. 

 • A beiratkozás során nyilatkozatot kell kitölteni a szülőknek, a nyelv választásról, valamint etika, vagy hit- és erkölcstan oktatást szeretnének-e gyermekük számára, továbbá a napközi étkeztetés igénybevételéről . 

 • ha szeretné a gyermek  zeneiskolai oktatását, akkor kérjük jelezzék igényüket! 

 • a tanulók diákigazolvány ügyintézése 2016. évtől ingyenes, viszont Okmányirodai regisztrációhoz kötött.  Az Okmányirodában kapott NEK adatlapot kérjük beiratkozáskor leadni az iskola tikárságán az elektronikus igénylés elindításához, hogy tanévkezdésre a diákigazolványok megérkezzenek! 

 

                                                                                         -Nné-