Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából. Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége, zeneiskolai képzés, 1-3. évfolyamon egész napos iskola, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

News

Hits: 6090

E Ö T V Ö S H Í R E K


Tisztelt Olvasók!


A téli szünet után újult erővel kezdtük a 2018. évet. Szükség is volt rá, hiszen hamarosan bekövetkezett az I. félév zárása. Ilyenkor az osztályzatok megállapításához még dolgozatokat írnak, felelnek a tanulók – kivéve azokat, akik szeptembertől kezdve egyenletes, rendszeres munkát végeztek. A félévi bizonyítvány jelzés a diák és a szülő felé, amelyből le lehet és le kell vonni a tanulságokat a tanév második felének megkezdésekor.

Ha a gyermek kiaknázta a képességeit, mindent megtett, hogy elsajátítsa a tananyagot, akkor arra kell törekedni, hogy a tavasz és a nyár beköszöntével, a kialakuló fáradtság ellenére is tartani tudja a tempót. Ha fejlődni kellene odafigyelésben, szorgalomban, aktivitásban, akkor a II félévben adott a lehetőség, és az év végi bizonyítványba jobb jegyek kerülhetnek. Ehhez kíván az Eötvös iskola tantestülete kitartást és sikereket!


Az elmúlt időszak eseményeiről…

 • December 4-én a zeneiskolások látogattak az óvodába, a hagyományos mikulásnapi mini koncertet és hangszer bemutatót tartották meg az ovisoknak. A hangszeres tanulókat Márki Sándor szervezte, és idén csatlakozott hozzájuk Gyüre Bálint a szolfézsosokkal, akik dalcsokrot énekeltek a kicsiknek.

 • December 6-án megérkezett a DÖK -Mikulás, szaloncukrot, esetleg virgácsot osztott az osztályokban a két krampusz segítségével. Az alsó tagozaton a Szülői Munkaközösség Mikulása járt a gyerekeknél, mosolyt csalva a kisgyermekek ajkára. Este a diákönkormányzat által szervezett diszkóban táncolhattak a felsősök.

 • December 8-án zártuk az idei projekt munkát. Minden osztály hosszabban készült „Egészség” témakörben erre a napra. Az alsó tagozaton az egészséges táplálkozás és a gyümölcssaláta volt a sláger, de emellett verseltek, énekeltek, vetélkedtek is a tanulók. Vizsgálódtak a sport, az időjárás és öltözködés témakörben is.

 • A felső tagozatosok bemutatták egymásnak több hetes előkészítő munkájuk eredményét. Itt három nagy csoportba voltak sorolhatók a gyermekek által választott témák: egészséges táplálkozás és testsúly; sport és mozgás; káros szenvedélyek és a függőségek kialakulásának elkerülése. Készítettek kajakuckót, posztereket, videofilmeket, interaktív feladatsorokat, kvízeket, keresztrejtvényt, sporteszköz bemutatót, előadást az elsősegély nyújtó csapat segítségével. Nagyon változatos, látványos projekt nap volt ez is, amelynek összeállítása és megtapasztalása során rengeteg hasznos ismerettel gazdagodtak a tanulók. Emellett a közös munka sok nevetéssel, összekovácsolódással járt. Köszönet érte az osztályfőnököknek, a felnőtt segítőknek és a gyermekeknek is.

 • December 18-án ünnepi hangversenyt adtak a zeneiskola legügyesebb, legszorgalmasabb tanulói a Kultúrházban. A hangszeres produkciók mellett egy újdonsággal is meglepte 60 zeneiskolás a nagy számú közönséget: zárásképpen Gyüre Bálint szolfézstanár vezetésével karácsonyi dalokat énekeltek együtt. Megható volt hallani a felcsendülő dallamokat, amelyek segítettek ráhangolódni a karácsonyra.

 • 20-án a Községi Mindenki Karácsonyán felléptek az iskolások is: a 3. évfolyam és a német csoport szerepelt, felkészítők Murár Anikó, Nagyné Kohán Zsuzsa, Kőmívesné Szalisznyó Angéla, Tóth Ferenc, Novák Károly és Dudás Petra voltak.

 • Az utolsó tanítási napon, 22-én osztálykarácsonyok voltak.

 • Január 13-án a Szülők Bálján fellépett a pöttyösbe öltözött tantestület egy kareoki dalválogatással „TANÁRI KARI-OKÉ”címmel.

 • 20-án írták meg a nyolcadikosok a központi írásbeli felvételit matematika és magyar tantárgyakból a kiválasztott középiskolába kerülés érdekében.

 • Január 22-24. között került sor a félévi zeneiskolai vizsgákra.

 • 24-én a félévi hangversenyen hallhatták a szülők Sziklai Kinga és Orosz János tanítványait.

 • 26-án lezártuk a 2017/2018. tanév I. félévét. A félévi bizonyítványokat február 2-án kapták meg a tanulók.

 • Január 29-én részt vettek az iskola képviselői az óvodás szülői értekezleten, ahol az iskolaválasztás érdekében a helyi szolgáltatásokról tájékoztatták a ballagó ovisok szüleit.

Várható programokról…

 • Az iskolai farsang február 9-én, pénteken a Kultúrházban lesz. Ezen a napon rövidített órákat tartunk, hogy legyen idő az alsó- és felső tagozatosok mulatságára is. A jelmezesek 14:00 órától készülhetnek a felvonulásra. A kicsik farsangja 14:30-kor kezdődik a jelmezek bemutatásával. Amíg a zsűri értékel, lesz idő a táncra és játékra. Az eredményhirdetés után következik a tombola sorsolás, amin már a felső tagozatosok is jelen lesznek.17:30 órától a nagyoké a parkett, 20 óráig diszkózhatnak. Az iskola farsangi rendezvényére külsősök is bejöhetnek, belépő ellenében.

 • Február 11-12-13-án a Farsangszobán fellépnek az iskola tanulói (nemzetiségi tánccsoportok és a zeneiskolások) és tanári kara.

 • 14-én Iskolaváró foglalkozásra hívjuk a végzős ovisokat.

 • A tanulmányi versenyek folyamatosan zajlanak a II. félévben. Ezek eredményéről a Ceglédberceli Híradóban és az iskola honlapján (www.bercelisuli.hu) olvashatnak. Február 16-án a 3-8. évfolyamokról a legjobb matematikusok részt vesznek a Zrínyi matematika verseny Dél-pest megyei fordulóján, Cegléden.

 • 19-én az osztályfőnökök feladják a továbbtanulók jelentkezési lapját.

 • Február 20-a a határideje a II. félévi zeneiskolai térítési díjak befizetésének.

 • Március 6-án kamaracsoportok képviselik a zeneiskolát az Országos Rézfúvós Kamarazenei Fesztiválon, Abonyban.

 • Március 10-e szombat tanítás nélküli munkanap lesz. Délig leszünk iskolában, pályaorientációs napot szervezünk. Mivel ez a felnőtteknek is munkanap, a délutáni órákban szükség esetén ügyeletet szervezünk.


Köszönet nyilvánítás


A Klebelsberg Központ és a Ceglédi Tankerületi Központ támogatásával új számítástechnikai eszközök érkeztek iskolánkba. 20 db tanulói személyi számítógép az informatika terembe, 5 db laptop és 6 db projektor. Így az informatika szaktanteremben korszerű PC-kel dolgozhatnak a tanulók, és szinte minden tanterem el lesz látva projektorral és számítógéppel. Ez lehetővé teszi az oktatásban az internet használatát, a digitális tananyagok alkalmazását. Köszönet érte!

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzathoz benyújtott pályázat eredményeképpen a német nemzetiségi nyelvoktatás 20 db jó minőségű tablettel gazdagodott, melyeket a diákok használhatnak a tanórákon. Ezzel ismét bővült a nyelvoktató módszerek és eszközök tárháza, és emelkedik az oktatás színvonala. Köszönjük a Nemzetiségi Önkormányzat rendszeres támogatását, mely hozzájárul ahhoz, hogy évek óta, tanulóink több mint 50%-a vesz részt a német nemzetiségi nevelésben-oktatásban.


Iskolavezetés