Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából. Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége, zeneiskolai képzés, 1-3. évfolyamon egész napos iskola, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

Homepage

Hits: 8128

Tisztelt Szülők!

Ahogy már tudják, a tantermen kívüli digitális oktatáshoz intézményünk a Microsoft Teams rendszerét használja. Az oktatás rendjét a Kormány „A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről köznevelési és szakképzési intézményekben” 1102/2020 számú határozta tartalmazza. Az eddigi tapasztalatok alapján a nevelőtestület frissítette a már közölt információkat, amit az alábbiakban olvashatnak:

A digitális oktatás a hét minden munkanapján megvalósul.

A tananyagot a tanítók, tanárok úgy állítják össze, hogy a tanév végére előírt követelményeket a tanulók teljesíteni tudják.

A tanulói teljesítmény értékelésére is sor kerül, tanév végén osztályzatot (első évfolyamon szöveges értékelést) kapnak a tanulók.

Az órarend szerinti haladást továbbra is a Kréta rendszerében rögzítjük.

A tudnivalókat az osztályfőnökök közlik a saját csoportjukban.

Az iskolában történő „jelenlétet” a tanulók a kiadott feladatok megoldásával igazolják.

Az osztálycsoportokban legkésőbb hétfőn megjelenik minden tantárgynál egy hozzávetőleges heti terv, hogy a családok is fel tudjanak készülni az esetleges videóhívásokra, ha több gyermekük is tanul, be tudják osztani az idejüket és az eszközeiket.

A napi feladatok tantárgyanként reggel 8:00 órakor már láthatók az osztály közös felületén.

A tanulás ütemezését szabadon végezhetik a tanulók, de minden tantárgyból, minden kért feladatot legkésőbb vasárnap 18:00 óráig be kell mutatni.

Ha egy tantárgyból nincs kész az órán kiadott feladat vagy feladatsor, akkor az az óra igazolatlan hiányzásnak számít.

Az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos rend nem változott. Az intézménynek jelentési kötelezettsége van a hatóság felé, 10 óra, 30 óra után. 50 igazolatlan óra a családi pótlék megvonását eredményezi.

Természetesen betegség esetén elfogadunk orvosi igazolást, illetve, ha még van, szülői igazolást is.

Betegség esetén telefonon keressék fel az orvost, további utasításokért.

Azok a gyermekek, akiknek hiányoznak a technikai feltételek a digitális oktatáshoz, jelezzék az osztályfőnöknek. Egyénileg keresünk megoldást a problémájukra, az oktatásból ők sem maradhatnak ki.

A tanulóknak minden nap javasolt foglalkozni az elektronikus felületre tantárgyanként feltett tananyaggal és feladatokkal, mert egyszerre nem fogják tudni megoldani az összest.

A zeneiskolai oktatás is megvalósul, élő- vagy felvételről lejátszott video kapcsolat segítségével. A zenepedagógusok felveszik a kapcsolatot a tanítványokkal, bővebb tudnivalót tőlük lehet majd kapni.

Aki a II. félévi zeneiskolai térítési díjat még nem fizette be, az ne hozza, majd a rendkívüli állapotok elmúltával pótolja!

Szigorúan tilos nagyobb létszámban összegyűlni a gyermekeknek. Sem tanulási, sem szabadidős céllal ne verődjenek nagyobb csoportokba! Ez az időszak nem szünet, nem a szórakozásról szól! 3-4 fő is soknak számít együtt, a fertőzés ellen a leghatásosabb védekezés az, ha minél kevesebb emberrel érintkeznek a tanulók.

Kérünk minden szülőt, hogy együttműködésével segítse ezen rendkívüli helyzet átvészelését és a pedagógusok erőfeszítéseit. Ezen is múlik, hogy gyermekük oktatása, érdekei ne sérüljenek, és a nevelés-oktatás valamennyi résztvevőjének egészsége érdekében mindent meg tudjunk tenni.

Köszönjük támogatásukat!

Kérdéseiket, jelzéseiket a következő elérhetőségeken tehetik meg:

Intézményvezető mobil: +36-30/320-2839; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Intézményvezető helyettes mobil: +36-30/397-4565; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.