Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából. Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége, zeneiskolai képzés, 1-3. évfolyamon egész napos iskola, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

Homepage

Hits: 7572

Tisztelt Szülők!

Először is köszönjük a tantermen kívüli digitális oktatás során tanúsított együttműködésüket, támogató magatartásukat!

Sajnos azonban ennél az oktatási formánál is (ugyanúgy, mint a tantermi oktatásnál) előfordulnak problémák. Mivel közös ügyünk, hogy gyermekeik tanulmányi munkája a lehető legkevesebbet sérüljön, ezért fontos, hogy a gyermekek rendszeresen vegyenek részt a különféle online tevékenységekben (online óra, videók megnézése, feladatok elvégzése és beküldése). A pedagógusok csak akkor lehetnek ebben bizonyosak, ha „látják” a gyermek jelenlétét. Az eddig eltelt időszakban minden osztálynál sikerült kezelni a technikai problémákat.

Mivel a gyermekek tankötelezettsége nem szünetel, ezért kérjük, hogy vegyék figyelembe, hogy az együttműködés hiánya jelen esetben is következményekkel jár:

  • Az osztályfőnökök jelzik azoknak a nevét, akik nem csatlakoznak be az online órákba!
  • Aki egyáltalán nem kapcsolódott be az adott héten, annak annyi igazolatlan órája van, ahány óra van abból a tárgyból a héten.
  • Házi feladat le nem adása vasárnap 18 óráig egy igazolatlan órát ér tantárgyanként. 
  • Ha a gyermek, vagy a szülő jelzett, hogy objektív ok áll fenn, akkor egyéni elbírálásra kerül az eset.
  • Ha semmit nem szólnak, akkor azt nem tudjuk másképp kezelni.
  • Az összesített igazolatlan órák után küldünk ki levelet a szülőnek és a Kormányhivatalnak.

Kérjük a kedves szülőket, hogy a normál tanításhoz képest több időt és figyelmet szenteljenek gyermekük segítésére, ellenőrzésére. Természetesen látjuk, hogy Önök közül sokan erőn felül támogatják gyermekük tanulmányait, főleg alsó tagozaton. Értelemszerűen a felhívás azoknak szól, ahol úgy érezzük, a tanuló kallódik, nem vette fel az oktatás ritmusát. Ha ennek Önökön kívül álló oka van, kérem vegyék fel a kapcsolatot az osztályfőnökkel, vagy iskolavezetéssel, ha tudunk, segítünk.  A tankötelezettséget a törvényeknek megfelelően mindenképpen teljesíteni kell, a megváltozott körülmények ellenére is! Ehhez kérjük együttműködésüket!

Köszönettel: az Eötvös iskola pedagógusai