Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából. Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége, zeneiskolai képzés, 1-3. évfolyamon egész napos iskola, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

Homepage

Hits: 7504

Kedves Olvasók!

A világjárvány miatti rendkívüli helyzet iskolánk életét is fenekestül felforgatta, mint valamennyi nevelési-oktatási intézményét Magyarországon és Európában.

Az iskolaépületek konganak az ürességtől, nem nagyon vannak gyermekek, pedagógusok, csak az iskolavezetés, a technikai személyzet és a nevelést-oktatást segítő munkatársak (8-10 fő). Egy-két gyermek számára kértek a szülők ügyeletet, a velük foglakozó kollégákkal lehet találkozni, vagy azokkal, akik a tanításhoz igénybe veszik az intézmény adta lehetőségeket (pl. tornaterem, vagy hangszer, stb.).

A távoktatás nálunk rekord gyorsasággal beindult. Ez annak köszönhető, hogy az oktatáshoz használt felület (Microsoft Office 365) már az elmúlt tanévben kialakításra került, akkor még próba jelleggel. Mivel minden tanuló és minden pedagógus benne volt a rendszerben, így a TEAMS aktiválása és szolgálatba állítása viszonylag gyorsan, egy hétvége alatt megtörtént. A rendszer használatát megkönnyítették Novák Károly, Tóth Ferenc és Kovács Zoltán kollégáink, akiknek innovátori kapcsolatai vannak a Microsoft céggel.

Március 16-át, az első, tanórán kívüli távoktatási napot a tantestület a digitális oktatási stratégia kialakításával és technikai felkészüléssel töltötte. A belső továbbképzést a számítástechnika szaktanteremben Novák Károly tartotta. Sok kétséggel, de elszántan kezdtünk neki másnap a munkának. Az első hét még sok buktatót rejtett, legtöbb pedagógus küzdött a technikával, kereste a megfelelő formát, tartalmakat. Szerencsére a köztünk dolgozó „infoguruk” mindenkinek segítettek és segítenek, aki kérte. Köszönjük (Vas Viktornak is!)!

Azoknak a családoknak, akik jeleztek, tudott az iskola a meglévő eszközökből használatra kölcsönözni. Sajnos mára kiürült a keret, minden tanulói „tablet” elkelt.

Harmadik héten –lehet mondani- kezd beállni egy kialakult rend. A diákoknak sem volt könnyű ráállni az új módszerre, hiszen előzőleg tanórán sok segítséget kaptak, félig meg lehetett tanulni az anyagot. Most nagyobb önállóságra van szükség. Alsó tagozatban a szülőkre is jelentős teher hárul, hiszen a technikai lebonyolításhoz mindenképpen kell felnőtt segítség, 1-2. évfolyamon a tananyag elsajátításához, gyakorláshoz is szükség van anyura, vagy apura.

A tanulók jól vették az akadályt, dicséret illeti őket, mert elvégzik a kijelölt feladatokat. Mindenkit sikerült bevonni az távoktatásba, és csak kevés olyan gyermek van, aki mulaszt, vagy időszakosan nem teljesít.

A szülők erőn felül helytállnak, néha munka után, vagy hétvégén.

A pedagógusok sűrűn tartanak online órát, akár konzultáció, vagy magyarázat céljából, akár számonkéréshez, ez mégsem tudja pótolni a személyes jelenlétet.

A tanároknak a felkészülés, a diákoknak a tananyag feldolgozása, a szülőknek a segítségnyújtás sokkal több időt és energiát igényel, mint a tantermi oktatás. Talán gyakorlással, némi rutin megszerzésével idővel könnyebbé válik ez az oktatási-tanulási forma.

Bár már kiküldtünk a diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak egy-egy kérdőívet, hogy a válaszok feldolgozásával tovább tudjunk javítani az oktatás színvonalán, mikéntjén - kérem a szülőket, diákokat, hogy problémáikkal, javaslataikkal, véleményükkel keressék az osztályfőnököket, szaktanárokat vagy az iskolavezetést.

Köszönöm valamennyi résztvevőnek, segítőnek az erőfeszítéseket, az akaraton és az együttműködésen múlt, hogy a Ceglédberceli Eötvös Iskolában viszonylag gyorsan és nagyobb problémák nélkül sikerült átállni a tantermen kívüli digitális távoktatásra.

Kérem a gyerekeket, és a szülőket, hogy az eddig tanúsított fegyelemmel továbbra is kerüljék a csoportosulást, maradjanak otthon! Nehéz a mindennapok szabadságát, a barátok, rokonok társaságát nélkülözni, de most még ez az egyetlen módja, hogy megóvjuk a saját és a körülöttünk élők egészségét.

Türelmet, kitartást, egészséget és jó munkát kívánok mindenkinek:

Nagy Gáborné

intézményvezető