Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az osztályok kis létszámúak, átlagban 18 fősek. Ez kedvező a gyermekek szempontjából, hiszen több figyelem és idő jut rájuk, valamint kedvező a differenciálás, a kompetencia alapú oktatást jellemző kiscsoportos tanulás-szervezés és a hatékony nyelvoktatás szempontjából. Az iskola profilját a következő szolgáltatások adják: a nyelvoktatás sokszínűsége, zeneiskolai képzés, 1-3. évfolyamon egész napos iskola, sajátos nevelési igényű, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók integrált nevelése-oktatása, fejlesztése.

Honlap üdvözlet

Üdvözlöm a Eötvös József Általános, Nemzetiségi és Alapfokú Művészeti Iskola honlapján. Polónyi Péter vagyok, az intézmény igazgatója...

Dokumentumok

Iskolánk dokumentumai, házirend, tanév rendje...

Életképek

Képek az iskolánk hétköznapjaiból, ünnepeinkről, rendezvényeinkről...

Kapcsolat

Elérhetőségeink, Cím, E-mail, Telefon...

Ceglédbercel

Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az iskola minden dolgozója nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!

 

My Post 640x355

 

 

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

Az elmúlt hónapok járványügyi helyzete miatt fokozott óvatossággal kell lennünk saját és hozzátartozóink érdekében. Mivel a biztonságos iskolakezdés mindannyiunk közös érdeke, ezért az alábbi eljárásrend betartását kérjük mindenkitől:

 1. Az iskolában csak betegség tüneteit nem mutató gyermek és dolgozó tartózkodhat! Tünetekkel rendelkező gyermek és felnőtt nem léphet az épületbe, őket azonnali hatállyal haza, vagy a szülő által megjelölt címre küldjük.

 

 1. A tanulók a főbejáraton és az iskolaudvar felől léphetnek be az iskolába lázmérés és kézfertőtlenítés mellett 7:30 és 8:00 óra között. A gyermeküket kísérő szülők nem jöhetnek be az intézménybe! (Ez alól kivételek az első osztályos szülők: ők maszkban az első tanítási héten bejöhetnek.)
 1. Amennyiben iskolaidőben derül ki, hogy a gyermek beteg, lázas, úgy őt haladéktalanul elkülönítjük, és értesítjük a szülőt, vagy az általa megjelölt személyt. A beteg gyermek csak gyógyulása után, orvosi igazolással térhet vissza az iskolába!
 1. Az iskolában a maszk és védőkesztyű használata ajánlott. Kérjük, lehetőség szerint a szülők lássák el védőeszközökkel (kézfertőtlenítő, maszk, kesztyű) gyermekeiket!
 1. A szülő által igazolható napok számát félévenkénti öt napra emeljük úgy, hogy a második félévre átvihetők a fel nem használt napok. Az intézkedés célja az, hogy szülő felelősen tudjon dönteni reggel gyermeke iskolába indításáról, és esetleges gyanús jelek esetén otthon tudja tartani a gyermeket.
 1. A gyerekek a mobiltelefont kikapcsolva a táskában tarthatják, csak tanári utasításra vehetik elő, majd használat után kötelesek kikapcsolni és fertőtleníteni.
 1. A tanítási órák elején és végén szükséges a kilincs fertőtlenítése, melyet az órát tartó pedagógusok végeznek el. A padokat óra elején szintén fertőtlenítjük.
 1. A mosdók és közösségi terek fertőtlenítését a tanítási órák alatt végzi a takarítószemélyzet.
 1. A második szünet (tízórai szünet) időtartama 20 percre nő. Ekkor a tanulók a második órát tartó pedagógus jelenlétében a tanteremben fogyasztják el tízóraijukat 15 perc alatt, majd átvonulnak az osztályok a következő óra helyszínére.
 1. Az óraközi szünetekben cél a tanulók szabadban történő pihenése, így az iskolaépület két bejáratát használva oda vonulnak ki az osztályok. A szünetre vonuló osztályok óra végén az ablakok kinyitásával gondoskodnak a szellőztetésről.
 1. Kérjük a járványügyi helyzet miatti óvintézkedések (gyakori kézmosás, fertőtlenítés) otthoni betartását is!

Polónyi Péter

          intézményvezető

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

A várva-várt iskolakezdés legfontosabb dátumai a következőképpen alakulnak a 2020-2021-es tanévben:

augusztus 25 (kedd): pótvizsgák (az érintetteket értesítjük)

augusztus 26 (szerda) 10-12 és 16-18 óra között: könyvosztás az alsó tagozatosoknak

augusztus 28 (péntek) 10-12 óra között: könyvosztás a felső tagozatosoknak

augusztus 29 (szombat) 9 óra: tanévzárótanévnyitó; 17 óra: ballagás

Az első tanítási nap szeptember 1 (kedd). Az első napon ebédet csak az iskolaotthonos tanulók kapnak, szerdától már minden ebédet igénylő gyermek tud az iskolában enni.

A jelenlegi tervek szerint az oktatás a hagyományos módon indul majd, egyelőre nem tűnik indokoltnak a digitális oktatás bevezetése. Természetesen a járványhelyzet folyamatos alakulása jelenthet majd változásokat, ezért fontos, hogy mindenki figyelemmel kövesse úgy az eseményeket, mint a helyi értesítéseket az iskola épületénél, az iskola honlapján és a Ceglédbercel applikáción. Várjuk a központi protokollt a járvány elleni védekezést segítő teendőkről, melyekről szintén tájékoztatjuk majd az érintetteket.

TÁJÉKOZTATÓ A GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

2020/2021-ES TANÉVBEN

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Tájékoztatjuk, hogy a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan az étkezés igényléséhez szükséges NYILATKOZAT kitöltésére és leadására 2020. augusztus 24 (hétfő) és 2020. augusztus 25. (kedd) közötti időszakban van lehetősége 07:30 - 15:00 óráig, kizárólag SZEMÉLYESEN, az alábbi címen:

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ

2737 Ceglédbercel, Pesti út 103.

Telefon: 0653/378-296

Kérjük, amennyiben jogosult ingyenes illetve kedvezményes étkezés igénybevételére, szíveskedjen magával hozni az arra jogosító igazolást:

100 % gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az az iskolás, aki:

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül:
 • A települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozata
 • Nevelésbe vették/utógondozói ellátásban részesül:
 • 9. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei gondozásra és a nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához

50%-os gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az az iskolás, aki:

 • Tartósan beteg vagy fogyatékos:
 • Igazolás emelt összegű családi pótlékról (MÁK határozat)
 • Igazolás tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (szakorvos állítja ki)
 • Nagycsaládos kedvezmény: (3 vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő család)
 • Szülői nyilatkozat

A gyermekek számában történő változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az intézmény főbejárata és az oldalsó kapu 09:00-11:45-ig, valamint 13:00-14:40-ig zárva van! Szíveskedjenek csengetni és jelezni, hogy iskolai étkezés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat kitöltésével kapcsolatban érkeztek!

Az intézménybe való belépéskor szájmaszk viselése, valamint fertőtlenítő használata minden esetben kötelező!                

A nyilatkozatok kitöltésére a Nevelői szobában van lehetőség.

Ceglédbercel, 2020. július 24.

Horsik Zsuzsanna

ÁMK igazgató

nevében és megbízásából

Plutzer Melinda

titkár

01fl

 

Tájékoztató a 2020. évi virtuális ballagásról

a Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

 

Tisztelt Olvasók! Kedves Végzős Eötvös-diákok, Tisztelt Szülők, Rokonok!

 

A COVID-19 vírus okozta világjárvány miatt rendhagyó módon valósult meg a 2019-2020. tanév második féléve. Biztonsági okokból a Ceglédi Tankerületi Központban egységesen augusztus-szeptemberre halasztották az intézmények a tanévzáró és az élő ballagási ünnepségeket.

A nagy eseményről azonban szeretnénk a különleges helyzethez illően, júniusban is megemlékezni.

Ezért a tanulók, a pedagógusok, az iskolavezetés összefogásával készítettünk egy ünnepi videofelvételt, amely méltó módon zárja le az elmúlt 8 évet. Ez a klip illik a szokatlan helyzethez, hiszen iskolai szinten soha nem készült még ilyen. Emlékeztetni fog a különleges ballagásra, hiszen a felvétel minden diáknak megmarad, mondhatni bekerül a ballagási tarisznyába.

Az elkészítésben részt vettek: Tóth Ferenc, a média csoport vezetője, Simonné Szeleczki Ildikó, Petróné Bori Zsuzsanna nyolcadikos osztályfőnökök, Schmidt Ferencné, Konfárné Fazekas Teréz hetedikes osztályfőnökök, dr. Steiner Andrásné és Falusi Tamara a dekoráció készítői, Molnár Ibolya és Fábiánné Dudás Ágnes technikai segítők, a 7. és 8. évfolyamra járó tanulók. Munkájukat köszönjük!

A videofilmet a YouTube-on lehet megtekinteni, 2020. június 13-án 11:00 órától, a honlapra feltett és a szülőknek elküldött link alapján. A felvételt az adatvédelmi szempontok figyelembevételével nyilvánossá tesszük, tehát bárki megtekintheti és megoszthatja.

Gratulálok minden ballagó diáknak és az őket segítő szülőknek!

Tekintsék meg olyan szeretettel a virtuális ballagás képeit, amilyen szeretettel a résztvevők készítették:

Ballagás 2020.

Nagy Gáborné                

intézményvezető

02drng

 

 

Tisztelt Szülők!

Első szavunk a köszöneté!
Köszönjük mindazoknak, akik a digitális oktatás eredményessége érdekében gyermeküknek segítséget nyújtottak. Valamennyi pedagógus tudja, hogy munka mellett, vagy több gyermek esetén, vagy eszköz hiányában milyen nehéz lehetett minden családnak. Köszönjük!

A tanítás nélküli munkanapok közül az utolsót 2020. június 2-ára tette a nevelőtestület. A pünkösd hétfő utáni keddi napot pihenőnapnak neveztük ki: nem lesznek online órák, számonkérések, a diákok, pedagógusok és segítők is pihenhetnek.

A központi intézkedések lehetővé teszik, hogy június 2-től az iskolák szükség esetén kiscsoportos oktatást szervezzenek az iskola épületében. Ez nem a normál tanítás visszaállítását jelenti, és nem is a személyes találkozás öröméről szól. Ez arra ad lehetőséget, hogyha a pedagógus, a szülő vagy a gyermek úgy ítéli meg, hogy a tanulónak szüksége van személyes találkozásra a megértés vagy a felzárkóztatás céljából, akkor az érintettek közös megegyezése esetén ezt az iskolában le lehet bonyolítani. Természetesen az előírások betartásával: egy időben legfeljebb 5 gyermek lehet jelen, egymástól minimum 2 méter távolságra. A tanulók és a pedagógus viseljenek maszkot. Két csoport között a helyiséget és a bútorokat fertőtlenítjük.
Kérem, jelezzék az osztályfőnöknek, vagy a szaktanároknak, ha ezzel a lehetőséggel élni szeretnének.

Országos szintű határozat alapján a tanévet az ügyeleti ellátás és az étkezés igénybevétele tekintetében június 26-án zárjuk. Eddig az időpontig a jelenlegi gyakorlat él tovább.
Július és augusztus hónapokban a nyári munkarend lép életbe, a pedagógusok és az egyéb dolgozók a szabadságukat töltik.
Kötelességünk felmérni és adatot szolgáltatni arról, hogy hányan szeretnének a nyári időszakban is felügyeletet igényelni gyermekük részére.
 
Kérjük, az osztályfőnöknél jelezzék erre vonatkozó igényüket május 25-én 12:00 óráig, és tüntessék fel, hogy június 15. és augusztus 31. között melyik hétre (pl. 07. 06-ai hétre), és milyen napszakra (egész napra, délelőttre, délutánra) kérik az ügyeletet.
 
Köszönettel:
az iskola vezetősége

Tájékoztató a 2019/2020. zeneiskolai tanév zárásáról és a 2020/2021. tanévi beiratkozásról

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! Szeretve Tisztelt Kollégák!

A COVID-19 vírus okozta világjárvány miatt a 2019/2020. tanév befejezése eltér az eddig megszokottaktól.

· A zeneiskola második féléve 2020. május 31-ig tart.

· Mivel a rendkívüli helyzet miatt a személyes találkozásokra nem kerülhet sor, az év végi záróvizsga helyett a tanulók gyakorlati osztályzatot kapnak.

Kedves Szülők!

Mivel személyesen továbbra sem tudunk találkozni, a tervezett fogadóórákat is áttesszük a Teams felületére. Nagyon örülünk, hogy sokan eddig is kapcsolatban voltak a pedagógusokkal, de most egy kicsit célirányosabban, szervezettebb keretek között is szeretnénk a kapcsolattartásra, a kérdések megválaszolására lehetőséget adni.

Jövő héten 4 napra elosztva tartunk fogadóórákat, 16-18 óra között:

 

Hétfő:

 1. évfolyam:

Kolozsváriné Kohán Zsuzsanna

Novák Károly

Dancs Ágnes

Dobrai Rita

 1. évfolyam:

Kőmívesné Szalisznyó Angéla

Vas Viktor

Steiner Andrásné

Kerti Ákos

 

Kedd:

 1. évfolyam:

Dudás Petra

Murár Anikó

Ulics Melánia

Vándorné Vígh Mária

 1. évfolyam:

Pap Krisztina

Pallagi Anna

Polónyiné Zsuzsandor Ibolya

Nagy Gáborné

 

Szerda:

 1. évfolyam:

Fekete Barbara

Volf Mária

Tóth Ferenc

 1. évfolyam:

Schmidt Ferencné

Konfárné Fazekas Teréz

Szabadvári Ilona

Répás Lászlóné

 

Csütörtök:

 1. évfolyam:

Gutiné Darida Karolina

Mátrai Tamásné

 1. évfolyam:

Simonné Szeleczki Ildikó

Petróné Bori Zsuzsanna

Szilágyiné Lengyel Zsuzsanna

Senkei Csaba

Megyeri Ágnes

 

A fogadóóra helye a Teams „Csevegés” felülete, a megfelelő időpontokban az érintett kollégák a gép előtt lesznek, csevegésben el tudják érni őket a szülők, ha kiválasztják a kolléga nevét, majd utána az egeret a kiválasztott névre ráhelyezve a felbukkanó ablak megfelelő gombjára kattintva hang- vagy videóhívást kezdeményeznek vele.

01

 

02

Tájékoztató a 2019/ 2020. tanév zárásáról, a 2020/2021. tanév indításáról

 • A COVID-19 vírus okozta pandémia miatt a 2019/2020. tanév végén az évzáró ünnepség elmarad.
 • A tanév végi jegyekről a diákok és a szülők a KRÉTÁ-ból tájékozódhatnak. Az év végi bizonyítvány papír alapú formáját a tanévnyitó ünnepségen vehetik át.
 • Azok a tanulók, akik iskolát változtatnak, az iskola titkárságán vagy az osztályfőnöknél jelezzék, hogy a beiratkozáshoz szükségük van a papír alapú év végi bizonyítványra, és eljuttatjuk hozzájuk.
 • A jutalomkönyveket, okleveleket, díjakat a tanévnyitó ünnepségen adjuk át.
 • A 2020/2021. tanévnyitó ünnepség időpontja: 2020. augusztus 29-e, szombat, 9:00 óra.
 • A jövő tanév rendjéről a rendelet megjelenése után tájékoztatjuk a szülőket és a diákokat.

Kedves Nyolcadikos Diákok! Tisztelt Szülők! Szeretve Tisztelt Kollégáim!

A COVID-19 vírus okozta világjárvány különös és különleges kényszerhelyzeteket teremt. Az eddig minden évben magas színvonalon megszervezett ballagási ünnepség az érvényben lévő rendkívüli állapot és az ebből következő gyülekezési tilalom miatt hagyományos módon nem bonyolítható le. Az iskola vezetése az érintett osztályfőnökökkel, és a tankerületi vezetéssel egyeztetve a következő határozatokat hozta:

 • A 2020. évi ballagást virtuálisan szervezzük meg: a tanulók személyesen nem lesznek jelen az iskolában.
  Adott időpontban a végzős diákok és szüleik otthon tekinthetik meg a számítógépükön a ballagás alkalmából készített video összeállítást.
 • A virtuális ballagás időpontja 2020. június 13-a, szombat, délelőtt 11 óra.

Kérjük támogassa a ceglédberceli Eötvös-tanulókat
adója 1 %-ával!

 Adószám: 18694411-1-13

 

Egyéb felajánlás esetén a
Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány számlaszáma: 65100163-15102861

A támogatást a tanulmányi kirándulások, táborok, erdei iskola segítésére és jutalmazásra fordítja az alapítvány.
Köszönjük mindenkinek, aki adója 1 %-ával hozzájárul az ifjúság neveléséhez.

 

Eötvös József Általános, Nemzetiségi és Alapfokú Művészeti Iskola

2737 Ceglédbercel, Pesti út 160.
West Palm Beach, FL 33401

titkarsag@bercelisuli.hu

igazgato@bercelisuli.hu

Telefon

+36-30/750-3742